Formula 62

Formula_62

Utstyr for fjerning av indre spenninger i metall ved hjelp av vibrasjon

Indre spenninger som følge av store temperatursvingninger (for eksempel ved sveising) eller ved mekanisk bearbeiding (for eksempel ved maskinering, valsing eller ekstrudering), fjernes tradisjonelt ved varmebehandling. En alternativ metode basert på energi tilført ved vibrasjon har vi nå gjort tilgjengelig i Norge. Sammenlignet med varmebehandling har vibrasjonsmetoden mange fordeler. Den er:

  • enklere
  • raskere
  • langt rimeligere

Særlig gjelder dette ved behandling av store og tunge objekter. Det nødvendige utstyr er relativt lett og mobilt, og behandlingen kan foregå på stedet.

Utstyret er enkelt og består av en vibrasjonsenhet og en kontrollenhet. Vibrasjonsenheten festes til arbeidsstykket som skal behandles ved hjelp av skrueklemmer. Dette tilføres så energi ved at det settes i mekaniske, lavfrekvente svingninger. Frekvensen reguleres inntil resonans er oppnådd, og arbeidsstykket utsettes for disse svingningene i en viss tid avhengig av vekten på arbeidsstykket, som kan våre fra 1kg til 150 tonn, og behandlingstiden ligger vanligvis i området 10 til 30 min. Metoden er spesielt velegnet i tilfeller hvor varmebehandling kan føre til uønskede forandringer i materialets egenskaper eller overflate.

Metoden har erfaringsmessig vist seg velegnet for kostbare materialer utsatt for termisk eller mekanisk dimensjonell ustabilitet (forvrengning, vridning, krymping osv.)

Vibrasjonsmetoden er utviklet i USA av "Stress Relief Engineering Company". Der er den en vel brukt og anerkjent metode som har vårt i bruk i mange år og er tatt inn i flere standarder.

Trykk her for å laste ned produktbrosjyre.

For mer informasjon om denne metoden, ta kontakt med oss på telefon 66 98 25 95 eller via e-post.