Sveisebolter

Sveisebolter

CD-Bolter:

Bolter for boltsveiseapparater med kondensatorutladning. Leveres i tykkelse fra 2 til 10 mm.

ARC-Bolter:

Bolter for ARC-sveiseapparater (lysbuesveising). Leveres i tykkelser fra 2 mm til 25 mm og tykkere.

Begge leveres med og uten gjenger og i kobberbelagt stål, aluminium, rustfritt eller syrefast stål.

Bøssinger

Hylser med invendige gjenger. Leveres i kobberbelagt stål, aluminium, rustfritt eller syrefast stål.