Betong-anker

Betong-anker
Betong-anker er bolter som benyttes i blant annet samvirkekonstruksjoner ved forankring av betong til stål. Boltene sveises på overflaten av stålbjelker mot betong og gir økt styrke og stivhet.
LM Dahl Ingeniørfirma AS leverer CE-godkjente betong-anker som er godkjent i henhold til ETA-11/0120.
Betong-anker kalles ofte for dybler, eller shear connectors på engelsk.
Broelement med betong-ankere og PRO-D 2200